District: Nagaon
Blocks
DhingJakhalabandhaJugijanKathiatoliSamaguriSingimariSimonabastiLankaBarapujiaBuragohainthanDagaon
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 DHING RFWC ATHGAON  WARD NO-1
2 BHAKATGAON SC BHAKATGAON  WARD NO-8
3 DHING RFWC 1NO NEPALIGAON
4 DHING RFWC BILOTIA 3NO
5 DHING PHC SCHOOL RESERVE
6 DHING PHC LAKLENGIA
7 KHAIRAMARI SC KHAIRAMARI  WARD NO 6
8 KHAIRAMARI SC KHAIRAMARI  WARD NO 4
9 MAGURMARI SC MAGURMARI  WARD NO 10
10 NIZ-DHING SC PACHIM NIZDING BALIGAON WN 10
11 LAHKAR SC LAHKAR  WARD NO 2
12 DHING RFWC RATNA NAGOR
13 BORBILL SC BORBILL KASARIBARI
14 LATHIAMARI SC LATHIAMARI
15 KANDULIMARI SC 2NO KANDULIMARI  WARD NO 4
16 KANDULIMARI SC KANDULIMARI 1NO
17 KADOMONI SC Kadomoni gaon ward no -1
18 SAHARIA SC Pub Baruati
19 KATAHGURI SC Katahguri gaon (ward no-3)
20 KATAHGURI SC Tuktuki gaon (ward no-3)
21 AHOMGAON SD Ahomgaon
22 D.BORBHETI SC Borbheti gaon (ward no-1)
23 AHOMGAON SD Salmarabori no-2
24 AKARABORI SC Akarabori Gaon (ward no-)
25 KADOMONI SC Kadomoni pather (ward no-5)
26 DHANIABHETI SC Dhaniabheti (ward no-3)
27 DHANIABHETI SC Dhaniabheti pathar ward no 8
28 RAMPURPAM SC Rampur Satra (ward no-10)
29 BATADRAWA HQ Haidubi gaon ward no-3
30 RAMPURPAM SC Rampur Pam (ward no-3)
31 GAYANGAON SC GAYANGAON 1NO  WARD N0-4
32 GAYANGAON SC GAYANGAON 1NO  WARD N0-7
33 KANDULIMARI SC 1NO KANDULIMARI (WARD NO 7)
34 DHUPOGURI SC DHAKAIBASTI  WARD NO 2
35 BHAKATGAON SC BHAKATGAON  WARD NO-6
36 AUNIATI SC BENGENATI
37 GEREKONI SC GEREKONI 7N0
38 B.BORBHETI SC B.Borbheti (Ward no-10)
39 BATADRAWA HQ BATAMARI 1NO
40 MAGURMARI SC Sunsiri gaon

S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Silghtat MPHC KAMAKHYA
2 Hatimura2 RANGALU
3 Hatimura 1 SONARIGAON
4 sakmuthee JAWKATA
5 sakmuthee SAGMUTHI GAON
6 Silghat Mphc SILGHAT
7 Jakhalabandha DULAL MADHAB
8 Jakhalabandha GARUBANDHA
9 Jakhalabandha SARUBHAGIA
10 Jakhalabandha GARUBANDHA
11 Jakhalabandha JAKHALABANDHA
12 Bamuni Mphc BAMUNI PATHAR
13 Sakmuthee T.E SAKMUTHI T.E
14 Bamuni Mphc BAMUNI PART I
15 Bamuni Mphc KATHALCHANG
16 Bamuni Mphc BAMUNI PART II
17 Nizari NIZARI PAGLADANGA
18 Dolgaon CHATIAL
19 dolgaon UPPER CHATIAL
20 Dolgaon VHSC DOLGAON PART II
21 nizari VHSC HATBAGAN
22 Burapahar SWASTHYA
23 Burapahar BURAPAHAR
24 Amguri KALAPANI
25 Seconee Borhulla SECONE
26 Jawani JAWANI
27 Silghat Mphc SUMDHARA
28 Dewrichilabandha D.CHILABANDHA FUND
29 Sarbura engti JAGADOMBA TE
30 Bagari HARMOTI 2
31 Bagari HARMOTI 1
32 Kuhari MPHC BAGHMARI
33 Nabasti NA-BASTI
34 Sarbura engtipi GUSAIGAON
35 Seconee Borhulla SECONE BORHULA
36 Pubrharia 2 NO2 PUBTHARIA
37 Pubtharia 2 JAYANTIPUR -1
38 Pubrharia 1 BHALAGURI ARU
39 Pubtharia 2 JAYANTIPUR 2
40 Pubtharia 1 PUBTHARIA GAON
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Bogori SC Amlipukhuri Reserve
2 Hayang SC Balirampathar
3 Warigeding SC Barafuti
4 Borhula SC Borhula Ward No 5
5 Borhula SC Borhula Ward No 6
6 Borhula SC Borpukhuri Ward No 3
7 Borhula SC Borpukhuri Ward No 4
8 Hayang SC Brajapur
9 Nabhanga SC Dakhin Kenduguri
10 Dakhin Radhanagar SC Dakhin Matikhola
11 Dakhin Radhanagar SC Dakhin Matikhola Ward No 8
12 Dakhin Radhanagar SC Dakhin Radhanagar
13 Haldhiati SC Ganga Gaon
14 Haldhiati SC Haldhiati
15 Nabhanga SC Hatimara
16 Hayang SC Hayangbosti
17 Borhula SC Kacharibosti Ward 8
18 Jugijan NSC Kandhulimari 1
19 Jugijan NSC Kandhulimari Ward No 2
20 Haldhiati SC Karamgaon (Panchali)
21 Raikata SC Kumurakata
22 Jugijan NSC Mahpara Ward No 9
23 Nabhanga SC Nabhanga
24 Hayang SC Pachim Jugijan
25 Hayang SC Pub Jugijan
26 Jugijan NSC Pub kandhulimari
27 Jugijan NSC Pub Kandhulimari Ward No 3
28 Jugijan NSC Pub kandhulimari Ward No 6
29 Dakhin Radhanagar SC Radhanagar
30 Borhula SC Rajapukhuri
31 Jugijan NSC Rajbari
32 Nabhanga SC Shivpur
33 Dakhin Radhanagar SC Shoutal Bosti
34 Haldhiati SC Tapatjuri 2
35 Borhula SC Thikadarbosti
36 Dakhin Radhanagar SC Tipurabosti
37 Haldhiati SC Topotjuri 1
38 Haldhiati SC Urdhagaon
39 Dakhin Radhanagar SC Uttar Matikhola
40 Warigeding SC Warigading
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 KPHC NIZ KATHIATOLI
2 BORJURI RANGLOO GAON
3 KPHC UPARBAR LALUNG GAON
4 KPHC M/S NIZ KATHIATOLI
5 GARABARI SUGUNBAHI MAJGAON
6 GARABARI M/S SAGUNBAHI BARJURI
7 KATHIATOLI UPARBAR NIZ KATHIATOLI
8 KPHC NAMBOR GAON
9 BORKANDOLI BORKONDOLI
10 KPHC BORKACHARI GAON
11 KPHC GARABARI
12 NIBUKALI NIBUKALI
13 NIBUKALI SAGUNDANGA
14 BORKANDOLI KAFITOLI
15 BORKANDOLI KONDOLI T.E
16 BUNDURABILL AHUTOLI KARBIGAON
17 BORKANDOLI BORKONDOLI BORHULA
18 BORKANDOLI PUKHURI BASTI
19 BARKANDOLI BORKONDOLI 5 NO WARD
20 NA NIZ KATHIATALI
21 KPHC LUNGPUNG
22 KPHC LUNGPUNG GARUGAON
23 KPHC NAMBOR GAON
24 KPHC KACHARI GAON
25 KPHC 1NO KACHARI GAON
26 KPHC KATHALGURI
27 KPHC KACHARI GAON 2NO WARD
28 JUMURMUR PACHIM KAWAIMARI
29 JUMURMUR PUB-KAWAIMARI
30 JUMURMUR AHOM GAON
31 URIA GRANT TUBUKI TUBUKIGRANT
32 JUMURMUR JUMURMUR
33 SINGIMARY BAZAR SINGIMARI BAZAR
34 SIGIMARY SD MAKHANGAON
35 CHOTAKANDALI KAMARPAR  KACHARI
36 CHOTAKANDALI CHUTAKONDOLI KONDOLI
37 NONOI SD CHOTO KUNDOLI JARCHUK
38 NONOI SD BADAL GAON
39 NONOI SD TELIA GAON
40 NONOI SD NAPAMUA GAON
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Mowamari SC Pub Mowamari
2 Samaguri PHC Samaguri
3 Gotnga Borbalitop
4 Mowamari SC Madhya Mowamari
5 Kawaimari SC Bajiagaon
6 Kanuwamari SC Uttar Sapatkara
7 Bheluguri SC Pohukata
8 Amoni SC Bhumuraguri
9 Murachuk SC Pachim Geruati
10 Bagborali SC Bagborali
11 Mowamari SC Geruamukh NT
12 Kanuwamari SC Madhya Bhagamur
13 Mowamari SC Uttar Geruamukh
14 Kawaimari SC Dakhin Sapatkara
15 Bagborali SC Chakitop
16 Kanuwamari SC Kanuwamari-5
17 Gendhali SC Gendhali
18 Mowamari SC Pub Mowamari 2
19 Podumoni SC Tekiliputa
20 Amoni SC Bormabil-2
21 Kawaimari SC Bajiagaon-2
22 Kanuwamari SC Sonaribali 3
23 Singia SC Singia
24 Kanuwamari SC Kanuwamari Bilpar
25 Mowamari SC Geruamukh Penai 2 B
26 Mowamari SC Geruamukh Penai 2 A
27 Khalihamari SC 1 No Khalihamari
28 Gatanga SC Gatanga
29 Amoni SC Amguri
30 Khalihamari SC 2 No Khalihamari
31 Kawaimari SC Bajiagaon 3
32 Kanuwamari SC Dakhin Bhagamur
33 Podugori SC Phukantol
34 Kanuwamari SC Sonaribali 2
35 Gorumora SC 1 No Gorumora
36 Amoni SC 4 NOAmlikhi
37 Bheluguri SC Brahmachari Satra
38 Podumoni SC Pub Tekiliputa
39 Kanuwamari SC Geruamukh Penai 2C
40 Bagborali SC Boraligaon
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 BHURBANDHA VHSC 1 NO BHURBANDHA
2 BHURBANDHA 3 NO BHURBANDHA
3 BHURBANDHA 4 NO BHURBANDHA
4 BHURBANDHA  BHURBANDHA
5 BHURBANDHA BHURBANDHA BAZAR
6 BHURBANDHA 4 NO BHURBANDHA BAZAR
7 BHURBANDHA BHURBANDHA  ANCHAL
8 LAOKHOWA FOREST VILLAGE 3 NO BHURBANDHA
9 BHOGAMUKH 4 NO BHAGAMUKH  COMMITTEE
10 BHOGAMUKH 7 NO BHAGAMUKH
11 BHOGAMUKH 5 NO BHURBANDHA
12 BHOGAMUKH 6 NO BHAGAMUKH
13 GOALARIS ANAMOI SAMITI PUB SAIDORIA
14 LALIRPAR 3 NO KANCHANPUR
15 SINGIMARI NOS 2 NO PUB- SINGIMARI
16 SINGIMARI NOS 5 NO SINGIMARI
17 SINGIMARI NOS 1 NO PUB-SINGIMARI
18 SINGIMARI NOS 3 NO PUB-SINGIMARI
19 SINGIMARI NOS 2 NO PACHIM SINGIMARI
20 SINGIMARI NOS 4 NO PUB SINGIMARI
21 SINGIMARI NOS 3 NO PACHIM SINGIMARI
22 SINGIMARI NOS 1 NO PACHIM SINGIMARI
23 SINGIMARI NOS PACHIM SINGIMARI
24 SALPARA 1 NO PACHIM SALPARA
25 SALPARA PACHIM SALPARA
26 SALPARA PACHIM SALPARA
27 SALPARA PACHIM SALPARA
28 SALPARA PUB-SALPARA
29 AMRAKANDA KANCHANPUR 4 NO
30 AMRAKANDA 1 NO KANCHANPUR
31 GOALARIS 2 NO KUCHGAON
32 LALIRPAR MADHYA NANGALDHUWA
33 LALIRPAR MRS  1 NO NANGALDHUWA
34 LALIRPAR 8 NO NANGOLDHOWA DAKHIN
35 GOALARIS 1 NO SAIDORIA
36 GOALARIS SAIDORIA
37 GOALARIS SAIDARIA
38 GONABARI GONABARI 2
39 GONABARI GONABARI PUTHIKHAITY
40 GONABARI GONABARI
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Kellyden TE 4 NO. HATIGAON
2 Kellyden TE HATIGAON (A)
3 Kellyden TE MISSA DIV. MAIN LINE
4 Kellyden TE MISSA DIV. CHABUA LINE
5 Kellyden TE KELLYDEN 1NO. LINE
6 Kellyden TE KELLYDEN 12NO. LINE
7 Lakhanabandha DAKHIN LAKHANABANDHA
8 Lakhanabandha LAKHANABANDHA (B)
9 Lakhanabandha LAKHANABANDHA (A)
10 Sonajuri SONAJURI
11 Sibasthan SIBASTHAN
12 Khaloiati MISSAMUKH PAM
13 Panigaon SD(N) HALWA GAON
14 Panigaon SD(N) RAHDHALA (A)
15 Kuwaritol HATIGAON
16 Sonajuri SONAJURI 2NO.
17 Sariahbari No1 LENGTENG
18 Simonabasti PHC (N) CHARANBASTI
19 Simonabasti PHC (N) KAHONBASTI
20 Salona TE SALNA BORLINE
21 Salona TE GORUTUPAL LINE
22 Simonabasti PHC (N) SALONABAZAR
23 Simonabasti PHC (N) JANGALBOSTI
24 Simonabasti PHC (N) SIMONABOSTI (A)
25 Panigaon SD(N) MISSA ROWMARI
26 Sorajuri HATBAGAN
27 Nonoi TE OLD SALONA
28 Nonoi TE RANGAMATI BORLINE
29 Nonoi TE RANGAMATI KACHARILINE
30 Anjukpani No2 ANJUKPANI 2NO.
31 Anjukpani No1 ANJUKPANI 1NO
32 Anjukpani No2 ANJUKPANI BAGAN
33 Rekapahar REKAPAHAR
34 Dezuvelly TE DEJOVELLY COLONY
35 Dezuvelly TE DEJOVELLY T.E.
36 Kathalguri LUNGSUNG
37 Salona TE BORGHAT DHIPA LINE
38 Simonabasti PHC (N) SIMONABOSTI (B)
39 Salona TE BORGHAT LUCHAI LINE
40 Salona TE BORGHAT 7 NO. LINE
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 PATHORI GAON THAISUPAR
2 PUNJABIBASTI LANKA PUNJABI BOSTI
3 PANCHBHANDER BARMAN PATHAR
4 WEST-N-AREA WEST LANKAGAON
5 KANDURA BURAGAON
6 SHYAMBARI 1 NO. SHYAMBARI
7 JURAPUKHURI BANBAGENATI
8 JURAPUKHURI LAKHIPUR
9 FULTOLI SINGGAON NO.2
10 DABLONG DABLONG JARBOSTI
11 LASKARPATHER WARD NO 4
12 FORMAPAR THAISUBALI
13 UDALI BAZAR BORJOHA GAON
14 UDALI BAZAR BORJOHA GAON WEST
15 SARKEBASTI 2 NO. SARKEYBOSTI
16 SARKEBASTI NO.1 SARKEYBOSTI (DEKA BOSTI)
17 KHRING KHRING 2 NO. KHRING KHRING
18 PUB UDALI LANKAJAN GAON
19 KHAGARIJAN 2 NO. KHAGORIJAN
20 NAKHUTI BAZAR 1 NO. MOUZADARGAON
21 NAKHUTI BAZAR 2 NO. SARTHEYGAON
22 DERAPATHER BAZAR DERAPATHER 2 NO. WARD
23 2 NO. DERAPATHER 2 NO. DERAPATHER
24 3 NO. DERAPATHER 4 NO. DERAPATHER WARD NO. 10
25 3 NO. DERAPATHER 4 NO. DERAPATHER WARD NO. 9
26 TINIALI UTTAR PACHIM BAMUN GAON
27 TINIALI TINIALI BAZAR
28 TINIALI 10 NO. BAMUN GAON
29 ITAGAON PAMGAON 7 NO. WARD
30 AZARBARI JOYSAGAR
31 KAPILIPAR MANDULI
32 KHARIKHANA KHARIKHANA
33 GOSAIGAON 2 NO. PIPAL PUKHURI
34 RAMNAGAR 1 NO. RAMNAGAR W. NO.-2
35 SASTRIBAZAR VHSC,JORANGDISA,SADHUKUTIR
36 SASTRIBAZAR VHSC,HATIKHALI,WARD NO-1
37 PUB LUMDING VHSC,TERALANGCHU
38 SASTRIGAON VHSC,HATIKHULI NO-3
39 TONGIA 2 NO TONGIA
40 PURANA KAKI TAPANPUR KAKI
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Baligaon PUB BALIGAON
2 Baligaon NIJ BALI GAON
3 Baligaon NIJ BALI GAON
4 Mohgorh MOHGARH
5 PHULAGURI NSC ASHA BALISARA
6 PHULAGURI NSC 2 NO PUBSALMARA
7 NIZ-JAGIAL SC ASHA  JAGIAL PET BOHA
8 NIZ-JAGIAL SC JAGIAL BEBEJIA
9 LATHABORI SC ASHA SATALI UNDER PHULAGURI
10 Amsoi Amsoi Tea State
11 Amsoi Amsoi 1
12 Amsoi Balikuchi
13 Amsoi Majgarougaon
14 Amsoi Gaspara
15 MANIPURTOP 2 no. Manipuratup
16 MANIPURTOP Khandazan
17 MANIPURTOP Bhakatgaon
18 MANIPURTOP Manipuratup Abargaon
19 MANIPURTOP Bhakatgaon
20 Pub Dighaldori Pub Dighaldori
21 Hariamukh Meteka Durgajan
22 Raha Mulankata Ouguri
23 Barapujia PHC Barapujia Bohgaon
24 Barapujia PHC Bakorigaon
25 Barapujia PHC Rajagaon Pub Bakorigaon
26 Rahdhala Rahdhala
27 Kohiguri Kohiguri
28 Barapujia PHC South Barapujia
29 Barapujia PHC Khaplangkuchi
30 Katahguri Katahguri
31 Katahguri Ramjangati
32 Raha SHC Rahasaki
33 Saragaon S/C Rupahitoli
34 Saragaon S/C Dakhin
35 Saragaon S/C Pub Saragaon
36 Kachua Bamunijan Gramya Anamoy Samity
37 Kachua Bamunijan Gramya Anamoy Samity
38 Kachua Bamunijan Gramya Anamoy Samity
39 Barapujia PHC Niz Mikirgaon
40 Bhekuli Garubat Passim Baligaon
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Borkola MPHC BORKOLA
2 Borkola MPHC BORKOLA MARAGURI
3 Borkola MPHC BORKOLA ATIGAON
4 Borkola MPHC BORKOLA LALUNG GAON
5 Borjoha SD DAKHINPATSATRA
6 Borjoha SD DAKHINPATGAON
7 Borjoha SD MAHMARIA KRISHNAIGHAT
8 Borjoha SD 2 NO BORJOHA
9 Borjoha SD MAHMARIA
10 Borjoha SD DAKAGHAT
11 Borjoha SD MADHYA SIALMARI
12 Borjoha SD HATIPARA
13 Buragohainthan PHC LAWGAON SALMARI
14 Buragohainthan PHC M/S CHOTA ROWMARI PUM
15 Bebejia CHC GARIKURI BEBEJIA
16 Bebejia CHC TUKULAI BEBEJIA
17 Bebejia CHC SENCHOWA MATAKGAON
18 Bebejia CHC KHATAGURI BEBEJIA
19 Bebejia CHC SENCHOWA KUMARGAON
20 Bebejia CHC KHUTIKATIA
21 Bebejia CHC ALLENGISATRA KOLLONGPAR
22 Bebejia CHC BIRAH BEBEJIA
23 Bebejia CHC PROPER BEBEJIA
24 Bebejia CHC PACHIM SENCHOA
25 Dimoruguri SC BHUTAIGAON
26 Dimoruguri SC TELIA PAHUKATA
27 Chakarigaon SC TOWN TELIAGAON PANIGAON
28 Chakarigaon SC TELIA BORJAHA
29 Dimoruguri SC DIMARUGURI
30 Dimoruguri SC BALIBHUI
31 Dimoruguri SC DIMARUGURI
32 Dimoruguri SC DIMARUGURI
33 Dimoruguri SC 1NO DIMARUGURI
34 Mazpathori MAZ-PATHARI
35 Dimoruguri SC JATIPARA
36 Dimoruguri SC TOWN MAZARATI
37 Mohkhuli SC DIFALU
38 Mohkhuli SC MOHKHULI
39 Mohkhuli SC PALASONI
40 Mohkhuli SC MOHKHULI
S.No. Sub centre/Primary Health Centre/State Dispensary Village Health Sanitation And Nutrition Committee
1 Melekadhing 8 NO WARD. MELEKADHING
2 Jengoni GARIA KAWOIMARI
3 Batamari BATAMARI
4 Baralimari 2 NO BARALIMARI
5 Jaramari 1NO JARAMARI
6 Jaramari PATIA PATHER
7 Jengoni DAKHIN KOLADOBA
8 Kalanijalah 6 No Ward Kalani Jalah
9 Melekadhing DAKHIN MELEKADHING
10 Doloni Juria PACHIM DOLONI  JURIA
11 Dhingbori Chapori DHINGBORI CHAPORI
12 Jengoni 2 NO WARD  JENGANI
13 Baralimari CHENIMARI BILL
14 Jengoni 6 NO WARD DAKHIN KOLADOBA
15 Baralimari 6 NO WARD CHENIMARI BILL
16 Baralimari 6/7 NO WARD 1 NO BARALIMARI
17 Baralimari 9 NO. WARD 2 NO BARALIMARI
18 Baralimari PUB KOLADOBA
19 Jengoni 6 NO. WARD DAKHIN KOLADOBA
20 Jengoni 1 NO WARD JENGANI
21 Juria MPHC TELIA BEBEJIA WARD NO 3
22 Juria MPHC JURIA GAON
23 Dagaon UTTAR TELIA PATHER
24 Dagaon PUB SAMDHARA
25 Alitangoni SIMOLUATI
26 Alitangoni ALITANGANI
27 Borpam 6 NO WARD PUB DIGHALIATI
28 Mahguri 3 NO WARD MAHGURI
29 Mahguri MAHGURI
30 Sutirpar CHITALMARI
31 Sutirpar CHITALMARI PATHER
32 Udmari 10 NO UDMARI
33 Kandhulimari KANDHULIMARI
34 Dagaon UTTAR SALPARA
35 Dagaon 9 NO WARD SINGIA PATHER
36 Kandhulimari 1 NO WARD PUB MUKUNDAATI
37 Kotoki Kandhulimari KOTOKI KANDHULIMARI
38 Mahguri 8 NO WARD BARUNGURI
39 Mahguri ALITANGANI
40 Dagaon DAGAON 3 NO WARD